PE-skum er brukt som vann- og frostsikring i norske vegtunneler i over 30 år. Siden 1997 er PE-skum kun brukt i kombinasjon med sprøytebetong som brannsikring, etter restriksjoner fra Statens Vegvesen. 

 

W. Giertsen Tunnel monterer PE-skum og utfører alle tilleggsleveranser dette medfører, slike som endeavslutning, brannseksjonering og rissanvisere. Vi utfører imidlertid ikke arbeider med sprøytebetong. 

 

Kontakt oss idag for nærmere informasjon om hva vi kan gjøre for deg med PE-skum.