• Vask av tunnelduk
  • Reparasjon av skader etter påkjørsel eller annet
  • Montering av inspeksjonsluker
  • Kontroll av gjennomføringer
  • Kontroll av takrenner og nedløp

 

Ta kontakt med oss for befaring og utførelse