WG Tunnelduk er utviklet som en komplett vannsikringsløsning for alle typer fjellanlegg. 

 

Systemet skreddersys hvert prosjekt og har et meget bredt bruksområde. WG Tunnelduk har sin opprinnelse ved behov for kontroll og sikring av fuktighet i bergrom. I de fleste fjellanlegg er fuktighet og korrosjon din største fiende. Fuktighet utgjør stor risiko for anlegg og installasjoner, og korrosjon vil til slutt være en ødeleggende faktor.  

 

WG Tunnelduk bestående av patentert duk fører fuktighet og drypp fra tak og vegger, ned i egnet drenering. På denne måten får man fullstendig kontroll på truende fuktighet. Duken er selvslukkende ved brann og kan ikke overtennes.

Den tilfredsstiller ISO 9705 - tunnelklasser A og B i henholdt til Statens vegvesen sine branntekniske krav i håndbok N500 tabell 4.4.

 

Vårt patenterte system er basert på mer enn 30 års erfaring og er montert i en rekke land i verden. Montasje utføres av sertifisert personell for å sikre kvalitet i hele leveransen. Systemet kan monteres i nye anlegg og ettermonteres i eksisterende anlegg.

 

Nøkkelegenskaper ved WG Tunnelduk:

 • Skreddersydd løsning
 • Tilpasses hvert enkelt prosjekt og anlegg
 • Kan brukes i alle typer fjellanlegg/bergrom
 • Patentert system med lang erfaring
 • Forventet levetid i fjell på 50 år
 • Gir deg full kontroll på truende fuktighet i anlegget
 • Brukes til både ny- og ettermontasje i eksisterende anlegg
 • Egne erfarne montører sikrer en god leveranse

 

Se WG Tunnelduk i bruk og les våre referanseprosjekt her. 

  

Eksempler på hvor WG Tunnelduk er montert som vannsikring i fjellanlegg:

 • Vannrenseanlegg
 • Parkeringsanlegg
 • Avløpsrenseanlegg
 • Lagringsanlegg
 • Sportsanlegg 
 • Kraftanlegg
 • Tekniske rom
 • Adkomsttunneler
 • Ventilkammer
 • Kabelsjakter
 • Militære tekniske anlegg og sykehus
 • Gruver
 • Datalagre
 • Arkiv