Systemet består av armert duk og stålbuer som sammen tar opp påførte krefter fra trafikk og gjennomstrømming. WGT-100 er en vannsikringsløsning som gir et tunnelhvelv fritt for vanngjennomtrenging og drypp.

Duken er selvslukkende ved brann og kan ikke overtennes.
Den tilfredsstiller ISO 9705 - tunnelklasser A og B i henholdt til Statens vegvesen sine branntekniske krav i håndbok N500 tabell 4.4.

 

Tunnelhvelvet WGT-100 ble innført på markedet i 1990 og har siden den gang blitt installert i over 70 tunneler, hvorav 17 er undersjøiske. Systemet er blant annet installert i Eiksundtunnelen, også kjent som verdens dypeste undersjøiske vegtunnel (287 muh). Les mer om WGT-100 i Eiksundtunnelen her.

 

WGT-100 er også levert og installert på tunnelene til Bybanen i Bergen. Systemet sikrer lave vedlikeholds- og driftskostnader. Vi har effektive rutiner for reparasjon av eventuelle skader, noe som sikrer kort nedetid på anlegg. 

 

Nøkkelegenskaper ved WGT-100 Tunnelhvelv:

  • Komplett letthvelvsløsning for veg- og banetunneler.
  • Lave vedlikeholds- og driftskostnader.
  • Effektive reparasjonsrutiner som sikrer kort driftsstand på anlegg. 
  • Selvslukkende duk som ikke overtennes. 
  • Forventet levetid i tunnel på 50 år.