47 000 kvm fördelat på fem bergrum. Projektet vann ROT-priset, 2016 och är nominerade till Årets Bygge 2017.

Ett projekt med stor komplexitet och volym, samt med många installationer, var hanteringen av inläckande vatten en utmaning, ett problem som noga utvärderats.

”Valet föll till slut på en teknisk lösning i form av en tunnelduk” (Johan Ax-Riise, JM AB)

Totalt har 11 000 kvm tunnelduk monterats, fördelat på de 5 olika bergrummen. I de tre parkeringshallarna monterades duken som en ”paraplylösning” för att leda bort inläckande vatten från parkeringsytorna, och i de två bergrummen som skall nyttjas som kommersiella ytor monterades duken som ”hel inklädnad”, detta för att även hantera fukten, och få en kontrollerad miljö anpassad till den tänkta verksamheten.