Depån byggs till största delen inne i berget, och rymmer tre uppställningstunnlar med en total tunnellängd på 2 700 meter. Med en bredd på 24 varav 19 meter, och med en takhöjd på 8 meter, är det ca 320 000 kubikmeter berg som tagits ut ur berget.

WG Tunnelduk har monterats i samtliga uppställningshallar, tvätthall, tvärtunnlar och serviceutrymmen, inne i berget. Detta för att förhindra att vatten tränger in i hallarna och tunnlarna, och att få ner fuktigheten till önskvärda nivåer. Detta för att skydda installationer, tunnelbanevagnar, etc., samt att ge en behaglig miljö till de som kommer att ha området som sin arbetsplats.

”Lösningen, att använda tunnelduk, innebar en halvering av kostnaderna jämfört det ursprungliga förslaget med ”dräneringsmattor” som skulle monteras direkt mot berget och sedan täckas med sprutbetong” (Sture Forshällen, Forsen Projekt )