W. Giertsen Tunnel har på uppdrag av Veidekke Entreprenad monterat WG Tunnelduk i ett bergrum samt infartstunnel ämnat som sopsugsterminal, belägen i Hjorthagen i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm.

 

Ett takvalv monterades, där vatten leds bort i hängrännor, ner i stuprör, och till befintlig dränering. Detta för att skydda de installationer och maskiner som placerats i bergrummet och infartstunneln.