Hovedkontor

W. Giertsen Vannteknologi AS

Vannteknologi@giertsen.no
+47 5594 3030

Nygårdsviken 1
N-5165 Laksevåg
Bergen, NO

Anders F. Berg

Partner / Opphavsmann

Carl Martin Sangolt

Drifts- og Operasjonssjef
Copyright © 2020 W. GIERTSEN AS